Het kompass
Dekra

Het Kompass is ISO gecertificeerd.

VOOR WIE

Het Kompass heeft een contract met de gemeente Almere voor jeugdwet en WMO. Wij bieden begeleiding aan mensen met ASS met een normale tot hoge intelligentie (IQ >80).
Klik hier voor meer informatie.

Visie van de gezondheidsraad op levensloopbegeleiding voor mensen met ASS: Bij alles wat gedaan wordt voor en met mensen met een autisme spectrum stoornis, moet er niet alleen gekeken worden naar de specifieke, individuele kenmerken van de stoornis en de gevolgen daarvan voor het functioneren, maar ook naar de sociale en functionele context. Daarbij is maatwerk nodig in de vorm van aandacht voor de specifieke levensfase waarin de persoon zich bevindt. Bovendien dient er, waar mogelijk, vooruit gekeken te worden naar mogelijk toekomstige veranderingen (transities).


Mensen met een autisme spectrum stoornis zijn anders. En ze zijn dat hun leven lang!

Voor een aantal mensen met een autisme spectrum stoornis zal zeer intensief gezorgd moeten worden, bijvoorbeeld in een instelling. Sommigen leiden een zelfstandig leven, zonder hulp.
Van de overige mensen met een autisme spectrum stoornis kan een aanzienlijk deel met de juiste voorzieningen redelijk en soms zelfs heel goed functioneren en participeren in de hedendaagse maatschappij.

kompass

WERKWIJZE


Wat wil de cliënt, wat heeft hij/zij nodig en hoe gaan we dit samen aanpakken?

Onze werkwijze

 • Het Kompass biedt begeleiding en dagbesteding op maat met aandacht voor alle levensgebieden.
 • Het Kompass is, afhankelijk van de hulpvraag, variabele uren inzetbaar. Het Kompass kan bijv. 1 uur per maand begeleiding bieden, maar als het nodig is ook 4 uur per week.
 • Begeleiding op afstand via email en/of telefoon (ook via SMS en WhatsApp) is mogelijk.
 • Bij elke hulpvraag wordt rekening gehouden met de individuele kwaliteiten en beperkingen van de cliënt.
 • Het Kompass biedt begeleiding aan mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (en eventuele bijkomende problematiek), maar ook aan hun ouders, partners, kinderen, collega’s enz.
 • Het Kompass biedt begeleiding meestal bij cliënten thuis. Als dat niet wenselijk is, heeft Het Kompass ook een praktijkruimte waar kan worden afgesproken.
 • Het Kompass stemt de begeleiding af met eventuele andere hulpverleners en het eigen netwerk van de cliënt.
 • Het Kompass is gespecialiseerd in Autisme Spectrum Stoornissen en eventueel bijkomende psychiatrische aandoeningen.
 • Het Kompass stimuleert de eigen regie, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt.
 • Het Kompass biedt duidelijkheid en voorspelbaarheid.
 • Afspraak = afspraak

De cliënt kan begeleiding krijgen bij o.a. de volgende taken/activiteiten:

 • plannen en organiseren van het huishouden
 • organiseren van de administratie en financiën
 • structureren van de dagen/weken
 • inzicht krijgen in en kennis krijgen over ASS en de eigen kwaliteiten en beperkingen
 • stimuleren in het vinden van werk/dagbesteding, het volgen van een opleiding en/of het doen van vrijwilligerswerk
 • inzicht krijgen in inkomsten en uitgaven
 • voorbereiden van gesprekken met instanties
 • doornemen van brieven van UWV / Sociale Dienst of post van andere instanties
 • ondersteunen bij de communicatie met anderen
 • opbouwen van een sociaal netwerk
 • de persoonlijke verzorging
 • regelmatig en gestructureerd innemen van medicatie
 • zorgen voor een gezonde en gevarieerde voeding
 • op tijd hulp zoeken bij lichamelijke en/of psychische klachten

Aan de hand van de wensen/leerdoelen van de cliënt, wordt er een zorgplan opgesteld. Eens per jaar wordt er een evaluatie gepland en wordt er in overleg met de cliënt bepaald of de leerdoelen zijn behaald en worden er eventueel nieuwe doelen gesteld.


kompass

WAAR VIND JE ONS?